SINAV KONULARI
4. Sınıf Sınav Konuları

4. Sınıf: Toplam soru sayısı 60, sınav süresi 80 dakikadır. 

Matematik
 • Doğal Sayılar
 • Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
 • Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
 • Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
 • Doğal Sayılarla Bölme İşlemi
İngilizce
 • Asking for Permission
 • Making Simple Requests
 • Telling Someone What to Do
 • Numbers 1-100
 • Identifying Countries and Nationalities
 • Expressing Ability and Inability
 • Talking about Possessions
 • Expressing Likes and Dislikes
Fen Bilimleri
 • Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri / Dünya ve Evren
 • Besinlerimiz / Canlılar ve Yaşam
 • Kuvvetin Etkileri / Fiziksel Olaylar
 • Maddenin Özellikleri / Madde ve Doğası
Türkçe
 •  5N1K
 •  Çıkarımda Bulunma
 •  Kelime Bilgisi
 •  Noktalama İşaretleri
 •  Ses Bilgisi
 •  Yazım Kuralları
Sosyal Bilgiler
 • Birey ve Toplum
 • Kültür ve Miras
 • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
5. Sınıf Sınav Konuları

5. Sınıf: Toplam soru sayısı 60, sınav süresi 80 dakikadır.  

Matematik
 • Doğal sayılar
 • Doğal Sayılarla İşlemler
 • Kesirler
 • Kesirlerle İşlemler
İngilizce
 • MEB Hello! Ünitesi
 • MEB My Town Ünitesi
 • MEB Games and Hobbies Ünitesi
 • MEB My Daily Routine Ünitesi
 • Wh-questions
 • Giving Directions
 • Prepositions
 • Countries / Nationalities / Languages
 • Likes / Dislikes
 • Expressing Ability and Inability
Fen Bilimleri
 • Güneş, Dünya ve Ay
 • Canlıları Tanıyalım ve Sınıflandıralım
 • Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme Kuvveti
 • Madde ve Değişim
Türkçe
 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Deyim - Atasözü - Özdeyiş
 • Parçada Anlam
 • Noktalama İşaretleri
Sosyal Bilgiler
 • Birey ve Toplum
 • Kültür ve Miras
 • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
 • Yeryüzü Şekilleri
 • İklimin İnsan Faaliyetlerine Etkisi
 • Nüfus ve Yerleşme
6. Sınıf Sınav Konuları

6. Sınıf: Toplam soru sayısı 60, sınav süresi 80 dakikadır.  

Matematik
 • Doğal Sayılarla İşlemler
 • Çarpanlar ve Katları 
 • Kümeler
 • Tam Sayılar
 • Kesirlerle İşlemler
İngilizce
 • MEB Life Ünitesi
 • MEB Yummy Breakfast Ünitesi
 • MEB Downtown Ünitesi
 • MEB Weather and Emotions Ünitesi
 • Daily Routines 
 • Telling the Time/Days/Dates 
 • Accepting and Refusing
 • Expressing Likes and Dislikes
 • Making Simple Inquiries
 • Describing Places
 • Describing What People are Doing Now
 • Making Comparisons 
 • Describing the Weather
 • Expressing Feelings
 • Vocabulary about Weather Conditions
Fen Bilimleri
 • Güneş Sistemi ve Tutulmalar
 • Vücudumuzdaki Sistemler
 • Kuvvet ve Hareket
 • Madde ve Isı
Türkçe
 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Parçada Anlam
 • Deyim - Atasözü - Özdeyiş
 • Noktalama İşaretleri
Sosyal Bilgiler
 • Birey ve Toplum
 • Kültür ve Miras
 • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
 • Dünyanın Neresindeyim?
 • Ülkemin Güzellikleri Haritada
 • Ülkemin Zenginlikleri Haritada
7. Sınıf Sınav Konuları

7. Sınıf: Toplam soru sayısı 60, sınav süresi 80 dakikadır.  

Matematik
 • Tam Sayılarla İşlemler
 • Rasyonel Sayılar
 • Rasyonel Sayılarla İşlemler
İngilizce
 • MEB Appearance and Personality Ünitesi 
 • MEB Sports Ünitesi
 •  MEB Biographies Ünitesi
 • MEB Wild Animals Ünitesi
 • Physical Appearance & Personality
 • Simple Inquiries
 • Comparatives / Superlatives
 • Simple Past Tense
 • Past Ability
 • Using the Conjunction "When" in Simple Past Tense
 • Wh-questions
 • Simple Present Tense
 • Gerund Verbs
 • Imperatives 
 • Should / Shouldn't
Fen Bilimleri
 • Güneş Sistemi ve Ötesi
 • Hücre ve Bölünmeler
 • Kuvvet ve Enerji
 • Saf Madde ve Karışımlar
Türkçe
 • Sözcükte Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Parçada Anlam (Mantık Soruları)
 • Parçada Anlam
 • Deyim - Atasözü - Özdeyiş
 • Eylem (Fiil)
 • Belirteç (Zarf)
Sosyal Bilgiler
 • Birey ve Toplum
 • Kültür ve Miras
 • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
 • Nereye Yerleşelim?
8. Sınıf Sınav Konuları

8. Sınıf: Toplam soru sayısı 75, sınav süresi 120 dakikadır.  

Matematik
 • Çarpanlar ve Katlar
 • Üslü İfadeler
 • Kareköklü İfadeler
 • Veri Analiz
 • Basit Olayların Olma Olasılığı
İngilizce
 • MEB Friendship Ünitesi
 • MEB Teen Life Ünitesi
 • MEB In the Kitchen Ünitesi
 • MEB On the Phone Ünitesi
 • Accepting and Refusing
 • Apologizing
 • Giving Explanations / Reasons
 • Making Simple Inquiries
 • Expressing Likes / Dislikes
 • Expressing Preferences
 • Stating Personal Opinions
 • Describing Simple Processes
 • Expressing Concern and Sympathy
 • Talking About Plans
 • Making an offer / a request
 • Must, mustn't
Fen Bilimleri
 • Mevsimler ve İklim
 • DNA ve Genetik Kod
 • Basınç
 • Madde ve Endüstri
Türkçe
 • Parçada Anlam
 • Cümlede Anlam
 • Parçada Anlam (Mantık Sorusu)
 • Sözcükte Anlam
 • Deyim - Atasözü - Özdeyiş
 • Noktalama İşaretleri
 • Eylemsi
 • Cümlenin Ögeler
Sosyal Bilgiler
 • Bir Kahraman Doğuyor
 • Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
 • Milli Bir Destan:Ya İstiklal  Ya Ölüm
 • Doğu ve Güney Cepheleri
9. Sınıf Sınav Konuları

9. Sınıf: Toplam soru sayısı 80, sınav süresi 120 dakikadır.  

Matematik
 • Mantık
 • Kümeler
 • Sayı Kümeleri
 • Bölünebilme kuralları
 • Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
 • Birinci Dereceden Mutlak Değer ve Eşitsizliği
 • Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi ve Eşitsizlikler
 • Üslü ve Köklü Sayılar
 • Oran ve Orantı
 • Problemler
Türk Dili ve Edebiyatı
 • Edebiyat Nedir
 • Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
 • Metinlerin Sınıflandırılması
 • Ses ve Telaffuz
 • İnsan - İletişim ve Dil
 • Hikaye (Öykü)
 • Noktalama İşaretleri
 • Yazım Kuralları
 • İsimler (Adlar)
 • Şiir
 • Şiirin Temel Kavramları
 • Edebi Sanatlar
 • Şiir Türleri
 • Sıfatlar (Ön Adlar)
Fizik
 • Fizik Bilimine Giriş
 • Madde Ve Özellikleri
 • Kuvvet Ve Hareket
Kimya
 • Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları
 • Kimyanın Sembolik Dili
 • Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Atom Modelleri
 • Atomun Yapısı
 • Periyodik Siste
Biyoloji
 • Yaşam Bilimi Biyoloji
Tarih
 • Tarih ve Zaman
 • İnsanlığın İlk Dönemleri
 • Orta Çağ'da Dünya
Coğrafya
 • Coğrafi Konum
 • Dünya'nın Şekli ve Hareketleri
 • Harita Bilgisi
 • Atmosfer ve Sıcaklık
 • Basınç ve Rüzgarlar
10. Sınıf Sınav Konuları

10. Sınıf: Toplam soru sayısı 80, sınav süresi 120 dakikadır. 

Matematik
 • Mantık
 • Kümeler
 • Sayı Kümeleri
 • Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
 • Birinci Dereceden Mutlak Değer ve Eşitsizliği
 • Üslü ve Köklü Sayılar
 • Problemler
 • Üçgenler
 • Veri
 • Sıralama
 • Seçme
 • Binom Açılımı
 • Olasılık 
 • Fonksiyonlar
 • Polinomlar
 • Çarpanlara Ayırma ve Sadeleştirme
Türk Dili ve Edebiyatı
 • Edebiyatın Tarih ve Din İlişkisi
 • Türk Edebiyatının Tarihi Dönemleri
 • Türkçenin Tarihi Gelişimi
 • Dede Korkut Hikayeleri
 • Halk Hikayesi
 • Mesnevi
 • Tanzimat Edebiyatı ve Milli Edebiyat Dönemi Hikayesi
 • İmla ve Noktalama Kuralları
 • Fiilimsi (Eylemsi)
 • İslamiyetin Kabulümden Önceki Türk Şiiri
 • Geçiş Dönemi Ürünleri
 • Halk ve Divan Edebiyatı Şiiri
 • İsim Tamlamaları
Fizik
 • Elektrik Akımı
 • Basınç ve Kaldırma Kuvveti
 • Fizik Bilimine Giriş
 • Isı - Sıcaklık
 • İş - Güç - Enerji
Kimya
 • Kimya Bilimi
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Maddenin Halleri
 • Kimyanın Temel Kanunları
 • Mol Kavramı
 • Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
 • Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
Biyoloji
 • Yaşam Bilimi Biyoloji
 • Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması
 • Mitoz ve Eşeysiz Üreme 
 • Mayoz ve Eşeyli Üreme Eşeysiz Üreme
Tarih
 • Tarih ve Tarih Yazıcılığı
 • Kadim Dünyada İnsan
 • İlk ve Orta Çağlarda Avrasya
 • İslam Medeniyeti'nin Doğuşu
 • Türklerin İslamiyet'i Kabulü ve Anadolu'ya Yerleşmesi
 • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
 • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
 • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
Coğrafya
 • Coğrafi Konum 
 • İklim Bilgisi
 • Yer'in Tektonik Oluşumu
 • Türkiye'nin Yer Şekilleri
 • Toprak, Su ve Bitki Varlığı
 •  Nüfusun Özellikleri ve Dağılışı
Felsefe
 • Felsefenin Anlamı
 • Felsefi Düşüncenin Özellikleri
 • Düşünme ve Akıl Yürütmeye İlişkin Kavramlar
 • Felsefi Bir Görüş ya da Argümanı Sorgulama
 • Felsefi Bir Görüş ya da Argümanı Sorgulama
11. Sınıf (MF) Sınav Konuları

 11. Sınıf: Toplam soru sayısı 90, sınav süresi 120 dakikadır.

Matematik
 • Kümeler
 • Gerçek Sayılar
 • Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
 • Birinci Dereceden Mutlak Değer ve Eşitsizliği
 • Üslü ve Köklü Sayılar
 • Problemler
 • Üçgenler
 • Sıralama ve Seçme
 • Olasılık
 • Veri
 • Dörtgenler ve Çokgenler
 • İkinci Dereceden Denklemler
 • Polinomlar
 • Çarpanlara Ayırma ve Sadeleştirme
 • Çember ve Daire
 • Katı Cisim
 • Trigonometri
 • Analitik Geometri
 • Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
 • Fonksiyonlarda Uygulamalar
Fizik
 • Vektörler
 • Hareket - Bağıl Hareket
 • Atışlar
 • Newton'un Hareket Yasaları
 • Enerji
 • Elektrostatik
 • Basınç ve Kaldırma Kuvveti
 • Elektrik ve Manyetizma
 • Dalgalar ve Optik
Kimya
 • Atom ve Periyodik Sistem
 • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
 • Karışımlar
 • Asitler, Bazlar ve Tuzlar
 • Atomun Kuantum Modeli
 • Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri
 • Yükseltgenme Basamakları
 • Yükseltgenme Basamaklar
Biyoloji
 • Yaşam Bilimi Biyoloji
 • Canlılar Dünyası
 • Üreme
 • Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
 • Sinirler, Hormonlar ve Homeostazi
 • Destek ve Hareket Sistem
11. Sınıf (TM) Sınav Konuları

11. Sınıf: Toplam soru sayısı 90, sınav süresi 120 dakikadır.

Matematik
 • Kümeler
 • Gerçek Sayılar
 • Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
 • Birinci Dereceden Mutlak Değer ve Eşitsizliği
 • Üslü ve Köklü Sayılar
 • Problemler
 • Üçgenler
 • Sıralama ve Seçme
 • Olasılık
 • Veri
 • Dörtgenler ve Çokgenler
 • İkinci Dereceden Denklemler
 • Polinomlar
 • Çarpanlara Ayırma ve Sadeleştirme
 • Çember ve Daire
 • Katı Cisim
 • Trigonometri
 • Analitik Geometri
 • Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri
 • Fonksiyonlarda Uygulamalar
Türk Dili ve Edebiyatı
 • Edebiyat Nedir
 • Edebiyatın Bilimle  ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
 • Metinlerin Sınıflandırılması
 • Ses Bilgisi -Yazım Kuralları-Noktalama İşaretleri
 • Hikaye (Öykü)
 • Sözcük Türleri
 • Eylem (Fiil) - Fiilimsi (Eylemsi)
 • Cümlenin Ögeleri
 • Şiir
 • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
 • İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
 • Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar
 • Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı


  Tarih
  • Tarih Bilimi ve İlk Çağ Uygarlıkları
  • İlk Türk Devletleri
  • İslamiyetin Doğuşu ve İlk İslam Devletleri
  • Türk İslam Devletleri ve Türkiye Tarihi
  • Orta Çağ'da , Yeni Çağ'da ve Yakın Çağ'da  Avrupa
  • Beylikten Devlete
  • Dünya Gücü
  • Arayış Yılları
  • Avrupa ve Osmanlı Devleti
  • En Uzun Yüzyıl
  • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
  • Değişim Çağında   Avrupa ve Osmanlı Devleti
  • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi
  Coğrafya
  • Coğrafi  Konum
  • Harita Bilgisi
  • İklim Bilgisi
  • Ekosistem ve Biyoçeşitlilik
  • Nüfus Politikaları ve Kentler
  • Türkiye Ekonomisini Etkileyen Koşullar
  • Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık
  • Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları
  11. Sınıf (TS) Sınav Konuları
  11. Sınıf: Toplam soru sayısı 90, sınav süresi 120 dakikadır.
  Matematik
  • Kümeler
  • Gerçek Sayılar
  • Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
  • Birinci Dereceden Mutlak Değer ve Eşitsizliği
  • Üslü ve Köklü Sayılar
  • Problemler
  • Üçgenler
  • Sıralama ve Seçme
  • Olasılık
  • Veri
  • Fonksiyonlar
  • Analitik Geometri
  • Dörtgenler ve Çokgenler
  • İkinci Dereceden Denklemler
  • Polinomlar
  • Çarpanlara Ayırma ve Sadeleştirme
  • Çember ve Daire
  • Katı Cisim
  Türk Dili ve Edebiyatı
  • Edebiyat Nedir
  • Edebiyatın Bilimle  ve Güzel Sanatlarla İlişkisi
  • Metinlerin Sınıflandırılması
  • Ses Bilgisi -Yazım Kuralları-Noktalama İşaretleri
  • Hikaye(Öykü)
  • Sözcük Türleri
  • Eylem (Fiil)-Fiilimsi (Eylemsi)
  • Cümlenin Ögeleri
  • Şiir
  • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
  • İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı
  • Batı Edebiyatı ve Edebi Akımlar
  • Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı


   Tarih
   • Tarih Bilimi ve İlk Çağ Uygarlıkları
   • İlk Türk Devletleri
   • İslamiyetin Doğuşu ve İlk İslam Devletleri
   • Türk İslam Devletleri ve Türkiye Tarihi
   • Orta Çağ'da , Yeni Çağ'da ve Yakın Çağ'da  Avrupa
   • Beylikten Devlete
   • Dünya Gücü
   • Arayış Yılları
   • Avrupa ve Osmanlı Devleti
   • En Uzun Yüzyıl
   • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
   • Değişim Çağında   Avrupa ve Osmanlı Devleti
   • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi
   Coğrafya
   • Coğrafi  Konum
   • Harita Bilgisi
   • İklim Bilgisi
   • Ekosistem ve Biyoçeşitlilik
   • Nüfus Politikaları ve Kentler
   • Türkiye Ekonomisini Etkileyen Koşullar
   • Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık
   • Türkiye'de Madenler ve Enerji Kaynakları
   Felsefe
   • Felsefenin Ortaya Çıkışını Hazırlayan Düşünce Ortamı
   • MÖ 6.YY - MS 2.YY Felsefesinin Karakteristik Özellikleri
   • MÖ 6.YY - MS 2.YY Filozoflarıın Felsefi Görüşleri
   • Psikoloji Bilimini Tanıyalım
   • Psikolojinin Temel Süreçleri
   • Birey ve Toplum
   • Toplumsal Yapı
   • Klasik Mantık
   TEBRİKLER!
   Uğur Bursluluk Sınavı kaydınız başarıyla alınmıştır.
   Formunuzu yazdırabilir veya bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.
   UYARI
   Girmiş olduğunuz T.C. Kimlik numarası ile daha önce kayıt oluşturulmuştur!
   HATA
   Lütfen daha sonra tekrar deneyin
   HATA